Creació de micro-reserva de fauna al Portitxol

Home / Protecció / Biodiversitat / Creació de micro-reserva de fauna al Portitxol

L’IROX amb la col·laboració d’experts en ornitologia, biologia marina, botànica i patrimoni arqueològic ha proposat a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat i a l’Ajuntament de Xàbia la creació d’una micro-reserva de fauna entre l’Illa del Portitxol i el litoral dels Pallers fins a la Punta del Freu.

 

 

Parlem d’un entorn que forma part del LIC-ZEPA Penya-segats de La Marina, depenent de la conselleria de Medi Ambient, i LIC-ZEPA Espacio Marino de La Marina Alta, depenent del Ministeri d’Agricultura i Pesca.

 

 

A més a més aquest espai ha mantingut al llarg del temps unes considerables característiques de conservació que fan possible l’aplicació de mesures que poden contribuir a impulsar l’estat òptim de les comunitats biològiques i botàniques, i de les restes arqueològiques que aquest espai encara conserva. Especialment amb una magnífica població d’aus marines a les que, connectant l’illa amb el litoral, podríem afavorir amb un desenvolupament més equilibrat de les seues poblacions. A més la zona podria ser un àrea potencial d’expansió de l’Àguila pescadora (Pandion haliaetus), sempre que es porte a terme el projecte de reintroducció de l’espècie en el Parc Natural del Montgó i la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni. Al mateix temps, la zona en qüestió, és àrea de pas per a espècies migratòries del centre i nord d’Europa.

Tot això es podria afegir a la micro-reserva de plantes que ja existeix, amb espècies de conservació prioritària com el Diplotaxis ibicensis i Limonium rigualii, així com una zona submarina rica en espècies pròpies de la franja litoral,  amb una heterogeneïtat topogràfica que ha permès l’establiment de nombroses comunitats supra, meso i infralitorals, algunes de les quals es troben en un notable estat de conservació, albergant espècies de distribució reduïda i requeriments ambientals molt específics, que les fan difícilment observables en altres regions del territori.

 

  •  

     

Cal afegir les òptimes condicions històriques per a l’ancoratge de la badia, i una illa amb possibilitats de ser habitada, que han fet d’aquesta àrea un espai ben ric en troballes arqueològiques.

 

PROPOSTA DE PROTECCIÓ

L’objectiu d’aquesta proposta és la creació d’una micro-reserva d’aus unint l’illa del Portitxol, i el litoral entre els Pallers i la Punta del freu, que durant els mesos d’hivern sol tenir presència de corbs marins emplomallats i altres espècies, així com la regeneració de tot el conjunt i l’impuls del coneixement científic.

Per garantir-ne i millorar l’estat de conservació d’aquesta unitat d’entorn natural, proposem diverses mesures de protecció, pal·liatives i de seguiment científic:

· Tancar l’espai marí del conjunt a la navegació a motor (excepte les embarcacions de tresmall que podrien seguir faenant com ho fan habitualment)

· Prohibir en aquesta àrea la pesca submarina.

· Crear en la zona dels Pallers niu per l’Àguila pescadora dins del projecte de reintroducció d’aquesta espècie al Cap de Sant Antoni i que es podria ampliar afegint la zona proposada.

· Creació d’un observatori d’aus en aquest litoral.

· Tancar l’accés a la població durant els mesos de cria de les aus.

· Realitzar seguiments de les poblacions de plantes protegides i de la capacitat de càrrega (nombre de visites) del lloc.

· Realitzar un inventari de la macrofauna i macroflora submarina de la zona per establir una línia base que permeta avaluar en estadis posteriors l’efectivitat de les mesures de protecció i/o minimització de l’impacte establertes.

· Implementació de monitoratge d’espècies litorals sensibles a l’alteració de l’habitat (Dendropoma spp., Lepadogaster lepadogaster, Gouania wildenowi, alguers de Cystoseira i Arbacia lixula).

· Realitzar censos visuals de peixos i diverses espècies de crustacis seleccionades (e.g. Palinurus elephas).

· Realitzar un seguiment de les poblacions del cranc invasor Percnon gibbesi, així com el seu possible impacte en la fauna i flora autòctona.

· Promoure la prospecció arqueològica sistemàtica i exhaustiva del fons marí del Cap Prim i l’Illa del Portitxol, així com iniciar l’excavació dels jaciments arqueològics de la zona.

 

          Joan Sala – Ornitòleg

          Joaquim Bolufer – Arqueòleg

          Jaume Soler – Botànic

          Joan J. Soto Àngel – Biòleg marí

          Amadeu Ros – Patró de pesca

 

Departament de Medi Ambient i Biodiversitat

INSTITUT DE RECERCA OCEANOGRÀFICA DE XÀBIA 

 

About Guardian

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.